Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Kr 1176/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-12

że składa się na to 1400 zł wynagrodzenia męża za prace, 1300 zł zasiłku opiekuńczego i ok. 550 zł z pomocy społecznej., Uzasadniając swoje starania podniosła...
2016 r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego postanawia: I. zwolnić stronę skarżącą od kosztów sądowych, II. ustanowić dla strony...

IV SA/Gl 457/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-02

. Wskazywał również na art. 37 § 2, 3 i 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stwierdzając, że umowa z dnia [...] października 2015 r. jest nieważna bowiem jego żona...
., Ponownie podkreślił, że jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Zauważył, ze nie przesłano do Sądu wszystkich pism skarżącego i jego żony we wskazanych wyżej...