Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 1471/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-15

- mieszka 5 osób: matka wraz z drugim mężem, brat, siostra i on. Oznajmił, iż mąż matki obecnie nie pracuje (jest zarejestrowany jako bezrobotny, bez prawa do zasiłku...
na utrzymaniu matki oraz własnym; otrzymuje alimenty od ojca w kwocie 300 zł; średnie dochody miesięczne matki wynoszą 3.899 zł; mąż matki do [...] kwietnia 2010 r. był na zasiłku...