Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1727/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

w Ośrodku Pomocy Społecznej w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i rodzinnego. Na wniosku jako adres zamieszkania wskazał D., ul. [...], [...] Powyższy...