Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Łd 1060/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-29

, 4.343 m2. Jednocześnie skarżąca wskazała, że uzyskuje dochód z tytułu emerytury i zasiłku opiekuńczego, który wraz z przysługującym jej synowi świadczeniem 'z opieki...
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z 36-letnim synem. Uzyskuje dochód z tytułu emerytury i zasiłku opiekuńczego w kwocie 915 zł. Jej syn cierpi na chorobę...

I SA/Wr 1471/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-15

- mieszka 5 osób: matka wraz z drugim mężem, brat, siostra i on. Oznajmił, iż mąż matki obecnie nie pracuje (jest zarejestrowany jako bezrobotny, bez prawa do zasiłku...
na utrzymaniu matki oraz własnym; otrzymuje alimenty od ojca w kwocie 300 zł; średnie dochody miesięczne matki wynoszą 3.899 zł; mąż matki do [...] kwietnia 2010 r. był na zasiłku...