Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Łd 1060/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-29

, 4.343 m2. Jednocześnie skarżąca wskazała, że uzyskuje dochód z tytułu emerytury i zasiłku opiekuńczego, który wraz z przysługującym jej synowi świadczeniem 'z opieki...
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z 36-letnim synem. Uzyskuje dochód z tytułu emerytury i zasiłku opiekuńczego w kwocie 915 zł. Jej syn cierpi na chorobę...