Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 1323/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-08

[...] z [...] września 2018 r. o przyznaniu Skarżącemu świadczenia rodzinnego w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego nad J. N. w kwocie 520 zł miesięcznie na okres od 1 kwietnia...
2018 r. do 31 października 2018 r.; decyzję Prezydenta [...] z [...] września 2018 r. o przyznaniu Skarżącemu świadczenia rodzinnego w formie specjalnego zasiłku...

I SA/Sz 291/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-22

[...] zł. Żona nie pracuje, nie otrzymała także specjalnego zasiłku opiekuńczego z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Podatnik dodał...
decyzji orzekającej odmowę przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z dnia [...] r., Decyzją z dnia [...] r. organ podatkowy I instancji odmówił umorzenia...

I SA/Lu 523/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-07

, emerytura matki w wysokości 700 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy pobierany przez siostrę w wysokości 520 zł miesięcznie, oraz dochód z gospodarstwa rolnego w wysokości 499,83 zł...
, że wydatki jej gospodarstwa domowego utrzymują się na podobnym poziomie jak w 2015 r., a dochody uległy zwiększeniu o specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł...

I SA/Lu 317/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-08-22

: zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, takich jak zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczeń pielęgnacyjnych...
rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekunów...

I SA/Lu 1280/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-18

) oraz usługi telefoniczne;, - kserokopię decyzji z dnia [...]. o przyznaniu matce przez Ośrodek Pomocy Społecznej w S. specjalnego zasiłku opiekuńczego;, - kserokopię decyzji...
oraz fakt, że chory ojciec ma zapewnioną opiekę w osobie żony, która pobiera z tego tytułu specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...]zł miesięcznie. W kontekście...

III SA/Wa 1727/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

w Ośrodku Pomocy Społecznej w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i rodzinnego. Na wniosku jako adres zamieszkania wskazał D., ul. [...], [...] Powyższy...

I SA/Gd 1304/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-11-26

. Z racji swej niepełnosprawności pobiera zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153,00 zł, zaś małżonka Pana T., Pani Z. - specjalny zasiłek opiekuńczy w wys. 520,00 zł. Należy...
przy tym nadmienić, iż świadczenie Pani Z. jest zasiłkiem wypłacanym z racji całodobowej opieki nad niepełnosprawnym mężem, bez której nie poradziłby sobie w życiu...

I SA/Gd 1303/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-11-26

pobiera zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153,00 zł, zaś małżonka Pana T., Pani Z. - specjalny zasiłek opiekuńczy w wys. 520,00 zł. Należy przy tym nadmienić...
, iż świadczenie Pani Z. jest zasiłkiem wypłacanym z racji całodobowej opieki nad niepełnosprawnym mężem, bez której nie poradziłby sobie w życiu codziennym, zaś Pani Z. z tego tytułu...

I FSK 166/18 - Wyrok NSA z 2021-09-23

prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i rodzinnego. Na wniosku jako adres zamieszkania wskazał O.. Powyższy wniosek złożył i odebrał osobiście., Wniosek złożony...
Społecznej w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i rodzinnego złożony przez P. K. potwierdza nie tylko jego miejsce rezydencji podatkowej na terenie Polski...

I SA/Gl 111/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-12

,, - świadczenie pielęgnacyjne w okresie od 01.06.2011r. do 30.06.2013r. w kwocie: 520,00zł miesięcznie (ogółem: 13.000,00zł),, - specjalny zasiłek opiekuńczy w okresie...
do egzystencji jakie zapewnia mu Konstytucja RP. Stwierdził ponadto, że jego jedyny dochód to kwota 520 zł z zasiłku specjalnego z GOPS w K.. W związku z faktem, że strona...
1   Następne >   +2   4