Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 317/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-08-22

: zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, takich jak zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczeń pielęgnacyjnych...
rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekunów...

I SA/Ol 458/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-12

społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.);, 2) osoby, które ukończyły 75 lat;, 3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek...
opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu...

III SA/Gl 209/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-13

przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opieki społecznej, usług opiekuńczych oraz prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach...
w tym domu (art. 17 pkt 16 ww. ustawy);, - organizacja i świadczenie usług opiekuńczych u chorego w miejscu jego zamieszkania (art. 17 pkt 11 ww. ustawy);, - prowadzenie...

I SA/Gd 641/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-14

ze środków publicznych;, 15) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;, 16) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie...
i zakładów opiekuńczych (pkt 6) oraz edukacji publicznej (pkt 8). W celu realizowania swoich zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne. Przykładem takiej jednostki...

I SA/Po 970/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-11

na utrzymaniu wnioskodawczyni, pod jej troską i opieką. Otrzymuje rentę specjalną po śmierci w 1979 r. jej matki. W chwili obecnej jest to renta porównywalna z rentą socjalną...
, art. 129 § 2, art. 155 § 1, art. 155 § 2, art. 61(7) § 1, art. 61(7) § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm...

III SA/Gl 297/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-06

, szkoły podstawowe, szkoły zawodowe i szkoły średnie), działalnością opiekuńczą dla dzieci do lat trzech (żłobki), działalnością opiekuńczą dla osób starszych...
społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769), tzn. płatności za pobyt, opiekę i wyżywienie dokonują 1) mieszkańcy w wysokości 10% dochodu (świadczenia ZUS lub zasiłku z OPS...

II FSK 167/16 - Wyrok NSA z 2018-01-31

jakie zapewnia mu Konstytucja RP. Stwierdził ponadto, że jego jedyny dochód to kwota 520 zł z zasiłku specjalnego z GOPS w K. Pismem z dnia 10 stycznia 2014 r. strona...
od w/w decyzji podatnik zakwestionował dokonaną przez organ podatkowy ocenę jego sytuacji życiowej akcentując, że wysokość zasiłku opiekuńczego uprawnia...