Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 523/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-07

, emerytura matki w wysokości 700 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy pobierany przez siostrę w wysokości 520 zł miesięcznie, oraz dochód z gospodarstwa rolnego w wysokości 499,83 zł...
, że wydatki jej gospodarstwa domowego utrzymują się na podobnym poziomie jak w 2015 r., a dochody uległy zwiększeniu o specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł...

III SA/Wa 1727/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

w Ośrodku Pomocy Społecznej w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i rodzinnego. Na wniosku jako adres zamieszkania wskazał D., ul. [...], [...] Powyższy...

I SA/Gl 31/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-05

nieuwzględnienie ustalenia uprawnienia syna podatnika do specjalnego zasiłku opiekuńczego z dnia [...] r. i nieuwzględnienie wyjaśnienia okoliczności wydatków podatnika...
wspólne gospodarstwo domowe z synem i wnukiem, a ich dochodami są emerytura podatnika w wysokości [...] zł, zasiłek opiekuńczy syna w wysokości [...] zł oraz dochody...

III SA/Wa 2444/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-21

niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie...
. utrzymuje się z emerytury w wysokości 2.510,00 zł, pomniejszanej o 627.59 zł w związku z egzekucją na rzecz organu podatkowego. Syn jest bezrobotnym, bez prawa do zasiłku...

I SA/Łd 654/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-25

(emerytura wraz ze świadczeniem opiekuńczym, a ponadto uzyskał w miesiącach: lutym, maju, wrześniu i grudniu 2016 r. specjalny zasiłek celowy). Zauważono, iż zasadniczo prawo...
r. podatnik otrzymywał pomoc w postaci zasiłków celowych specjalnych w wys. po 120,00 zł oraz 150,00 zł w grudniu 2016 r. Miesięczne wydatki związane z utrzymaniem...