Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I SA/Rz 568/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-04-06

, M. ul.O., * 1.780,00zł - z tytułu zasiłku pieniężnego otrzymanego z ubezpieczenia społecznego wypłacanego przez ZUS oraz należnego podatku, po dokonanych odliczeniach...
stanowiącą wartość odpisów amortyzacyjnych naliczonych od automatu spawalniczego, pojazdu specjalnego, zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, kompletu urządzeń...