Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Lu 1085/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-06

otrzymuje natomiast kwotę [...] zł. Pozostałe dochody to emerytura matki [...] zł oraz otrzymywany przez stronę specjalny zasiłek opiekuńczy w związku ze sprawowaną opieką...
oraz wnuczkiem, dla którego jest rodziną zastępczą. Od roku przebywa na zwolnieniu lekarskim otrzymując z KRUS-u [...] zł dziennie zasiłku chorobowego. Na utrzymanie wnuczka...