Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 767/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-13

oświadczył, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z niepełnosprawną matką, nad którą sprawuje opiekę i pobiera w związku z tym specjalny zasiłek opiekuńczy...
września 2016 r.) skarżący nadesłał decyzję o przyznaniu mu specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zawiadomienie ZUS potwierdzające wysokość emerytury pobieranej...

II SA/Sz 1081/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-20

otrzymuje niską rentę, a jedynym dochodem [...] letniego syna jest specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...] zł miesięcznie otrzymywany w związku z opieką nad dziadkami...