Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SA/Wa 692/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-09

, zaświadczenie z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. o pomocy udzielonej przez Ośrodek, decyzję o przyznaniu zasiłku specjalnego celowego (dofinansowanie wizyty...
ma 19 lat, najmłodsze 10 lat. Utrzymują się z dochodu w wysokości 3576 zł brutto, na który składa się świadczenie pielęgnacyjne, dodatek pielęgnacyjny, alimenty, zasiłek...