Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

II SA/Ol 4/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-25

świadczenie w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości '[...]' złotych miesięcznie, a ustalenie, że jej stan chorobowy powstał co najmniej w 16 roku życia...
ze zm.). Okoliczność, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanowiło jeden z warunków przyznania skarżącemu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w żadnym...

III SA/Lu 1790/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-16

na konieczność opieki nad osobą niepełnosprawną (obecnie jest to innego rodzaju świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy, art. 16a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r...
między orzeczeniem o niepełnosprawności a świadczeniem z art. 42 ustawy o pomocy społecznej oraz świadczeniem pielęgnacyjnym (specjalnym zasiłkiem opiekuńczym), obydwa...

III SA/Gl 901/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-29

określonego w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2018 r., poz.2220), tj. specjalny zasiłek opiekuńczy, który przysługuje osobom...
orzeczenie pozbawia ją zasiłku pielęgnacyjnego, czego nie była świadoma a koszty niezbędne do ponoszenia w opiece nad synem są duże z racji konieczności terapii...

I SA/Bk 704/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-27

września e2020 r., możliwości korzystania z ww. zajęć. Oświadczyła, że w żadnym z miesięcy, objętych wnioskiem, nie nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego...
jest w niej w sposób ciągły, tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku. Ponadto, w miesiącach, które obejmuje wniosek, nie nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku...

I SA/Bk 705/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-18

zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem...
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie...

II SA/Go 62/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-04-07

2 Kpc do właściwości sądów rejonowych należą sprawy:, 1) o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy;, 2) o świadczenie rehabilitacyjne;, 3...
, w tym specjalne ułatwienia w statusie strony w tego rodzaju postępowaniach - zapewniają stronie w pełni efektywną ochronę. System ten charakteryzuje się prostotą...