Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 641/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-07-29

2014 r. zgłosiła się do Urzędu Pracy z decyzją o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu zgłoszenia faktu pobierania tego świadczenia przez okres od dnia 19...
z dniem 19 kwietnia 2013 r., bowiem od tej daty do dnia 31 października 2013 r. była uprawniona do specjalnego zasiłku opiekuńczego, co wykluczało legitymowanie...

IV SA/Po 596/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-26

[...] grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku celowego na dofinansowanie do zakupu żywności za m-c grudzień 2012 r.,, - informacje z MOPS...
, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej; wymaga też stałej...