Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 767/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-13

oświadczył, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z niepełnosprawną matką, nad którą sprawuje opiekę i pobiera w związku z tym specjalny zasiłek opiekuńczy...
września 2016 r.) skarżący nadesłał decyzję o przyznaniu mu specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zawiadomienie ZUS potwierdzające wysokość emerytury pobieranej...

II SA/Bk 344/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-06-29

wynagrodzenie za pracę w kwocie 1.940 zł oraz specjalny zasiłek opiekuńczy córki w kwocie 520 zł. Wnioskodawczyni posiada ½ domu o powierzchni [...] m2 (wartości 400.000...
prawnego. Wnioskodawczyni zamieszkuje z chorą córką. Rodzina skarżącej uzyskuje dochód z tytułu pracy w kwocie 1940 zł oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 520...

II SA/Go 628/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-27

materialnej A.P. należy wskazać, że mąż skarżącej otrzymuje rentę w wysokości 800 zł (netto). Nadto od [...] marca 2017 r. skarżąca pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy...

II SA/Kr 105/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-30

za okres od 2014 do 2016 r.,, ← umowa zaciągnięcia kredytu hipotecznego wraz z harmonogramem spłaty,, ← decyzja z dnia 12 sierpnia 2016 r. o przyznaniu zasiłku rodzinnego...
p.p.s.a. należy wziąć pod uwagę, że zgodnie z art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej pomocy i z tego obowiązku nie zwalnia...