Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

II SA/Sz 154/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-04

skarżący dołączyli dwie decyzje z Ośrodka Pomocy Społecznej w D. z [...] r. w sprawie przyznania skarżącemu specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwicie [...] zł...
z [...] letnią córką w [...] domu o pow. 120 m2, nie posiadają innego majątku ani żadnych oszczędności, a ich comiesięczny dochód wynosi [...] zł i składa się z zasiłku...

II SA/Rz 128/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-02-19

rodzinna w wysokości 1 200 zł. Wcześniej skarżący pobierał także zasiłek opiekuńczy, jednak w związku ze zmianą regulacji stracił do niego prawo. Jako comiesięczne wydatki...
, która przez szesnaście godzin dziennie podłączona jest do specjalnej aparatury tlenowej. W związku ze sprawowaniem opieki nad matką skarżący nie może podjąć zatrudnienia...