Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Gd 417/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-07-25

z żoną i oboje oni opiekują się wnioskodawcami. Synowa jest osobą bezrobotną, a syn pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy w związku ze sprawowaniem opieki nad ojcem, K. P...

II SA/Sz 1081/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-20

otrzymuje niską rentę, a jedynym dochodem [...] letniego syna jest specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...] zł miesięcznie otrzymywany w związku z opieką nad dziadkami...

II SA/Go 3/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-05

pielęgnacyjny w kwocie 153 zł, a także przyznany skarżącej z tytułu opieki nad mężem specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł. Skarżąca określiła wydatki na utrzymanie...
małżonkiem, ponadto ma na utrzymaniu dwoje małoletnich dzieci. Miesięczny dochód rodziny stanowi renta małżonka skarżącej, wypłacana w wysokości ok. 800 zł netto oraz zasiłek...

II SA/Go 915/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-11-10

pielęgnacyjny w kwocie 153 zł, a także przyznany skarżącej z tytułu opieki nad mężem specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł. Ponadto dzieci skarżącej otrzymują świadczenie...
, ponadto ma na utrzymaniu dwoje małoletnich dzieci. Miesięczny dochód rodziny stanowi renta małżonka skarżącej, wypłacana w wysokości ok. 800 zł netto oraz zasiłek...

II SA/Po 620/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-06

miesięcznie z tytułu najmu pomieszczeń, [...] zł miesięcznie z działalności rolniczej z działów specjalnych oraz [...] zł miesięcznie z tytułu renty socjalnej i zasiłku...
. Wspólnie pracują prowadząc działalność rolniczą w działach specjalnych, której przedmiotem jest uprawa grzybów (boczniaków) na powierzchni [...] m-. Wnioskodawcy argumentowali...