Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Bd 1442/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-07

niejawnym sprawy ze skargi M. B. na decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia 1. odrzucić...
skargę, 2. odmówić przyznania prawa pomocy. Wójt Gminy [...] decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 r., nr [...] odmówił M. B. przyznania zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji...

IV SA/Gl 899/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-07

. Decyzją z dnia [...] r. znak [...] Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z upoważnienia Wójta Gminy K. odmówił M.R. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.R. na decyzję Wójta Gminy K. z dnia [...] r. znak [...] w przedmiocie zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a odrzucić skargę...