Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

II SA/Po 161/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-10

w wysokości [...] zł wraz z decyzją Prezydenta Miasta P. z dnia [...] stycznia 2020 r., [...] o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego K. K. w wysokości [...] zł...
'. Zostało dołączone również oświadczenie o wysokości przychodów, w którym A. K. wskazał, że w 2020 r. nie uzyskał dochodu, a jedynym przychodem było świadczenie opiekuńcze...