Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Op 67/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-27

osoby zaradne życiowo, które pozostają w sprzeczności nie tylko z zasadą równości, ale z celem świadczeń rodzinnych, w szczególności funkcji opiekuńczej tych świadczeń...