Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 1033/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-19

D.Ż. na decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: 1/ przyznać skarżącej prawo pomocy...
Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku...

II SA/Łd 1033/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-22

[...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: przyznać adwokatowi J,H,, prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul...
/Łd 1033/14 o odrzuceniu skargi D.Ż. na decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. W ww. piśmie...

IV SO/Wr 32/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-08-21

we Wrocławiu skargę na przewlekłe prowadzenie przez Prezydenta Miasta W. postępowania w przedmiocie przyznania jej specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką sprawowaną...
zwalczania przewlekłości postępowania toczącego się przed Prezydentem W. w sprawie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Stąd też w pełni uprawnione jest stwierdzenie...

I SAB/Wa 402/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-13

wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić wniosek o przyznanie prawa pomocy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...
o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Skarga kasacyjna skarżącego od powyższego wyroku została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 30...