Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

I SA/Kr 1303/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-29

Rodziny w D. pismem z 24 kwietnia 2018 r. poinformował, że Strona pobierała:, - w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. specjalny zasiłek opiekuńczy...
przedłożyła m.in. decyzję [...] w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z dnia 17 kwietnia 2018 r., Do wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku...

II SO/Wa 53/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-22

nie może podjąć pracy i pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe...
gospodarstwa domowego wynosi 673 zł, na który składa się specjalny zasiłek opiekuńczy pobierany przez żonę wnioskodawcy w wysokości 520 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny...

II SA/Go 659/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-16

września 2013 r. złożył wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, który przyznano mu decyzją z dnia [...] listopada 2013 r., Rozważając zasadność wniosku organ...
, gdyż przyznany skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje - zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2004 roku (Dz.U z 2013r., poz. 1456 ze zm...

I SA/Ol 729/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-01-10

. decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o przyznaniu jego żonie specjalnego zasiłku opiekuńczego, co jego zdaniem potwierdza, że znajduje się w bardzo trudnej sytuacji...
się ze specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego na żonę. Do pisma załączono dwie decyzje MOPS z dnia '[...]' i z '[...]' o nr: '[...]' przyznające skarżącemu specjalny...

II SA/Wa 86/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-23

') z dnia [...] października 2018 r. o przyznaniu zasiłków rodzinnych na rzecz dzieci, jak również specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką., Zaskarżoną...
zł (od dnia 1 listopada 2017 r.). Co więcej, w uzasadnieniu do decyzji o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego wprost wskazano, iż dochód ten nie przekracza kwoty...

II SA/Wa 235/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-15

w wysokości [...] zł oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...] zł. Wnioskodawca ujawnił, że posiada majątek w postaci domu o powierzchni [...] zł. Wnioskodawca ujawnił...
, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną, synem i córką. Rodzina utrzymuje się z dochodu w łącznej kwocie [...] zł na który składają się zasiłek stały...

I SA/Gl 788/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-18

specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad babcią oraz renty babci. Skarżący zaznaczył, że jego babcia jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym...
skarżącego korzysta z pomocy społecznej, na którą składa się: wspomniany wcześniej specjalny zasiłek opiekuńczy ([...] zł), zasiłek okresowy, który od początku bieżącego...

III SA/Łd 79/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-19

[...] wydana w dniu [...] przez Burmistrza K. o przyznaniu D. S. na okres od 17 stycznia 2017r. do 31 października 2017r., specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 520,00 zł...
pielęgnacyjnego do dnia 31 stycznia 2022r.,, c) decyzji Burmistrza K. z dnia 7 lutego 2018r. o przyznaniu żonie skarżącego - D. S. specjalnego zasiłku opiekuńczego,, d) decyzji...

III SA/Wr 1205/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-29

Ośrodka Pomocy Społecznej w S. na okres od 1 lutego 2015 r. do 31 października 2015 r. specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...] zł miesięcznie, emerytura matki w wysokości...
przy tym, że skarżącemu został przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...] zł miesięcznie. Matka skarżącego pobiera emeryturę w wysokości [...]zł netto miesięcznie, natomiast...

V SA/Wa 982/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-09

oraz zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153 zł, zaś jej mąż otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł miesięcznie. Ponadto skarżąca otrzymuje dodatek mieszkaniowy...
1   Następne >   +2   5