Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SA/Wa 568/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-08

Społecznej Dzielnicy [...] informujące, iż W. Z. prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i utrzymuje się z zasiłku stałego w wysokości 324 zł oraz zasiłku pielęgnacyjnego...
nad nim przez brata K. Z. oraz decyzje o przyznaniu zasiłku stałego oraz zasiłku pielęgnacyjnego., Pismem z dnia [...] czerwca 2012 r. organ poinformował pełnomocnika strony...