Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 79/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-30

w [...] z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania. Skarżąca A.B. działająca...
SA/Po 588/19 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2019 r. w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego., Naczelny Sąd...