Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X

II SA/Bd 1075/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-17

tj. czy otrzymywał/otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej w tym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad matką,, 5...

II SAB/Bd 47/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-07-17

gminy/miasta na prawach powiatu tj. czy otrzymywał/otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej w tym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką...

I OZ 740/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-09

na prawach powiatu, tj. czy otrzymywał/otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej w tym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad matką,, 5...