Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 121/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-17

przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania W dniu 29 lipca 2013 r. (data prezentaty organu) M. N. złożyła skargę...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Skarga została przekazana przez organ wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy do Wojewódzkiego Sądu...