Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 94/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

[...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania B. H. i M. H. pismem z dnia 4 lipca 2014 r. wnieśli skargę...
[...] listopada 2013 r. znak [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego, żądając stwierdzenia przewlekłości postępowania., Z akt sprawy wynika, że M. H. w dniu 3 stycznia...