Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 2976/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-28

na media, decyzję w przedmiocie waloryzacji renty, decyzję w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wyciąg z rachunku bankowego żony., Mając...
zasiłku pielęgnacyjnego Skarżącemu do 31 października 2015 r. jest wypłacany specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu niepodejmowani zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej...

V SA/Wa 2976/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-28

waloryzacji renty, decyzję ustalającą mężowi Skarżącej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wyciąg z rachunku bankowego., Mając na względzie powyższe zważono...
Strony do 31 października 2015 r. jest wypłacany specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu niepodejmowani zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością...

V SA/Wa 706/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-27

, że nie jest ubezpieczona w systemie ubezpieczenia społecznego rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik, ponieważ pobierała zasiłek opiekuńczy oraz nie założyła...
i pominięcie, że Skarżący pozostawał w niewiedzy, że fakt pobierania specjalnego zasiłku w okresie od [...].11.2017 do [...].10.2018 r. wykluczy go z możliwości ubezpieczenia...