Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

VI SA/Wa 344/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-15

i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 788 ze zm.). Organ stwierdził, że z pisemnych wyjaśnień E.P., jak również A. Z. wynika, że małżonkowie O. byli w konflikcie...
obowiązującego prawa;, 4) przeprowadzenie uzupełniającego dowodu z zaświadczenia ZUS o wypłaconych zasiłkach z ubezpieczenia społecznego z dnia [...] grudnia 2013 r...