Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

VII SA/Wa 1893/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-18

z dnia [...] listopada 2016r. o przyznaniu małżonce specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad matką., Wobec powyższego...
nad matką otrzymuje zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 złotych miesięcznie., Wnioskodawca oświadczył, że jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w J. jako osoba...