Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X

I SA/Sz 141/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-06-02

do przychodów z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej., Zdaniem wnioskodawcy, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, definiujące...
przepisów o organizacji, i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione...