Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 11/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

specjalnego zasiłku opiekuńczego postanowienia wskazać Wójta Gminy Goszczanów jako organ właściwy w sprawie. Wnioskiem z dnia 11 stycznia 2018 r. Wójt Gminy G. zwrócił...
do rozpatrzenia wniosku S. W. z dnia 28 września 2017 r. o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego., W stanie sprawy, w dniu 28 września 2017 r. S. W. złożyła wniosek o ustalenie...