Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 283/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-20

do rozpoznania wniosku T.S. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: wskazać Burmistrza Miasta i Gminy B. jako organ właściwy do rozpoznania wniosku...
w [...] (ROPS w [...] ) poprzez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku T. S. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W uzasadnieniu wniosku podano, że 9...

I OW 143/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-25

w tym - zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne, zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a oraz jednorazowa zapomoga z tytułu...
o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny...

I OW 131/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna...
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka...