Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Gd 1379/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-15

starający się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym ojcem - dowód: odpis zaświadczenia z MOPR z dnia...