Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

IV SA/Gl 733/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-27

specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł, który jest przelewany na wspólny rachunek bankowy. Teściowa skarżącego uzyskuje świadczenie emerytalne w kwocie 1.176 zł...
bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub osoby ze względu na okoliczności życiowe pozbawione całkowicie środków do życia). Z powyższego wynika, że strona dochodząca swoich praw...

II OZ 900/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-01

jego żona oraz teściowa prowadzą od czerwca 2015 r. odrębne gospodarstwo domowe. Żona sprawuje opiekę nad matką i otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...] zł...