Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X

II SA/Lu 1085/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-06

otrzymuje natomiast kwotę [...] zł. Pozostałe dochody to emerytura matki [...] zł oraz otrzymywany przez stronę specjalny zasiłek opiekuńczy w związku ze sprawowaną opieką...
oraz wnuczkiem, dla którego jest rodziną zastępczą. Od roku przebywa na zwolnieniu lekarskim otrzymując z KRUS-u [...] zł dziennie zasiłku chorobowego. Na utrzymanie wnuczka...

VII SA/Wa 692/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-09

, zaświadczenie z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. o pomocy udzielonej przez Ośrodek, decyzję o przyznaniu zasiłku specjalnego celowego (dofinansowanie wizyty...
ma 19 lat, najmłodsze 10 lat. Utrzymują się z dochodu w wysokości 3576 zł brutto, na który składa się świadczenie pielęgnacyjne, dodatek pielęgnacyjny, alimenty, zasiłek...