Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

IV SA/Wa 3668/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-10

. i dołączonych do niego dokumentów wynika, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe z babcią S. C., będącą jego rodziną zastępczą. Skarżący pobiera specjalny zasiłek...
opiekuńczy w wysokości 520 zł. miesięcznie, z tytułu sprawowania opieki nad S. C. (przyznany od 1 stycznia do 31 października 2016r.). S. C. otrzymuje rentę w wysokości...