Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie X

II SA/Bk 135/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-02-20

[...] w przedmiocie odmowy ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a: odrzucić skargę , W. D. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego...
. Skarżąca nadała na poczcie skargę na ww. decyzję (zatytułowaną: 'pozew w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego') do tut. sądu. Wojewódzki Sąd...

II SA/Ol 451/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-07-06

opiekunom osób niepełnosprawnych spowodowały różnicę w wysokości otrzymywanych przez nie świadczeń. Stwierdziła, że różnica między otrzymywanym specjalnym zasiłkiem...
niejawnym sprawy ze skargi M.S. na decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej '[...]' z dnia '[...]'r., nr '[...]' w przedmiocie zasiłku dla opiekuna postanawia: odrzucić...

IV SAB/Gl 25/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-26

to również postępowania w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, w tym prawa do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jak już zaznaczono, w doktrynie...
przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę. W skardze z dnia 16 listopada 2015 r., skierowanej do Wojewódzkiego Sądu...