Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 782/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-06

fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej organ przyjął, że Strona osiąga dochód w kwocie 1906,40 zł, w tym: inne dochody - specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu...
Strony (w tym zasiłek pielęgnacyjny) oraz pobierana przez Stronę kwota 520 zł z tytułu zasiłku opiekuńczego. Te środki nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb...