Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 4412/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-09

w kwocie 106 zł, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na M.L. w kwocie 80 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad mężem M.L. w kwocie...
ambulatoryjnej, zaświadczenia z Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dot. zasiłków rodzinnych otrzymywanych przez żonę E.L. oraz informacji zawartych we wniesionych...