Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 135/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-26

niejawnym sprawy ze skargi U. D. na decyzję Burmistrza z dnia 2 stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić skargę...
. Decyzją z dnia 2 stycznia 2014 r. (nr [...]) Burmistrz odmówił U. D. przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad mężem., Strona złożyła odwołanie...

II SA/Bd 1323/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-30

niejawnym sprawy ze skargi R.O. na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odrzucić skargę. Pismem z dnia 16 października 2013...