Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Gd 48/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-08-24

niejawnym sprawy ze skargi A.L. na bezczynność Burmistrza Miasta w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić skargę. A.L. (zwana dalej...
także 'skarżącą') wniosła skargę na bezczynność Burmistrza Miasta w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego., W odpowiedzi na skargę Burmistrz Miasta wniósł o odrzucenie skargi...