Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SAB/Bk 18/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-06-09

' tj. zasiłku stałego i specjalnego zasiłku celowego i niepieniężnych z art. 36 pkt 2 lit. 'c', 'd', 'f' oraz od 'i' do 'o', tj. składki na ubezpieczenie społeczne...
w Z. działającemu z upoważnienia Burmistrza Z. w sprawie wszczętej wnioskiem złożonym [...] maja 2004 r. o przyznanie mu zasiłku zgodnie z treścią art. 36 ustawy o pomocy...