Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 633/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-10-09

niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego...
świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego wnioskowanego na J. Ł., dla której skarżąca jest bratanicą., Należy zatem wskazać, że w myśl art. 127 § 1 k.p.a. od decyzji...

I OW 334/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-11

. (np. decyzja z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w sprawie specjalnego zasiłku celowego)., Skoro w sprawie dotyczącej skierowania do domu pomocy społecznej właściwą...