Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 334/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-11

. (np. decyzja z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w sprawie specjalnego zasiłku celowego)., Skoro w sprawie dotyczącej skierowania do domu pomocy społecznej właściwą...