Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 843/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Przedmiotem skargi...
[...] 2013 r. nr [...] odmawiającej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką - [...]., Wnioskiem z dnia 17 maja 2013 r. skarżący...

IV SA/Wr 21/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-05

Odwoławczego w W., z dnia [...], nr [...], w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, , oddala skargę., , , Decyzją z dnia [...] nr [...] wydaną...
zasiłku opiekuńczego na W. J., W uzasadnieniu decyzji podano, że w wyniku rozpoznania wniosku skarżącej z dnia 08.07.2013 r. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku...

IV SA/Wr 443/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-17

ze skargi B. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę...
Burmistrza O. przez Zastępcę Burmistrza O., orzekającą o odmowie przyznania skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

IV SA/Wr 399/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
[...],Nr [...] odmawiającej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego wnioskowanego na M. I. - utrzymano w mocy decyzję organu pierwszej instancji., W motywach uzasadnienia tego orzeczenia...

IV SA/Wr 668/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. oddala skargę; II...
. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaną opieką nad matką, A. G., Decyzją z dnia [...], nr [...] wydaną z powołaniem się na przepisy...

IV SA/Wr 231/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-26

oraz nie ma ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,, - matka strony jest wdową , jest osobą niesamodzielną...
w dniu [...] września 2020 r. podanie, z którego wynika ,że rezygnuje z przyznanego jej prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją z dnia [...] listopada...

IV SA/Wr 245/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-24

. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją...
. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z dnia [...] nr (...), odmawiającej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego...

IV SA/Wr 345/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-22

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę...
Pani E. W. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką Z. W.. W uzasadnieniu decyzji podano, że strona nie spełnia przesłanek do otrzymania wnioskowanego...

IV SA/Wr 681/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-19

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. oddala skargę; II. przyznaje...
. o ustalenie od 1 lipca 2013 r. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania...

IV SA/Wr 798/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-26

ze skargi A. S. - W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. oddala skargę...
wskazał, że wnioskiem z dnia 6 czerwca 2013 r. skarżąca wystąpiła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu...
1   Następne >   +2   +5   +10   50