Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Wa 1572/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-22

Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta C...
., nr [...] utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta C. z dnia [...] kwietnia 2013r., nr [...] o odmowie przyznania M. D. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku...

I SA/Wa 556/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-11

i prawny:, Wnioskiem z dnia [...] września 2017 r. P. L. zwrócił się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką A. L. ur...
specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę: L. A. ur. 1942-07-[...] na okres od 2017-11-01 do 2018-10-31 w wysokości [...] zł. miesięcznie., Odwołanie od powyższej decyzji wniósł...

I SA/Wa 2445/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-21

przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Burmistrza Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...]; 2. stwierdza...
[...] z dnia [...] czerwca 2013 r., nr [...] w sprawie odmowy przyznania E. M. specjalnego zasiłku opiekuńczego., Zaskarżone rozstrzygnięcie zostało wydane w następujących...

I SA/Wa 473/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

Odwoławczego w [...] z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawnym S.K., który legitymuje się orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności...

I SA/Wa 698/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

Odwoławcze w [...] z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranego specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną...
r. w wysokości [...] zł jest nienależnie pobranym specjalnym zasiłkiem opiekuńczym oraz zobowiązującą go do zwrotu tej kwoty., Decyzja powyższa wydana została w oparciu...

VIII SA/Wa 821/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...]sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję...
przyznania skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad ojcem K. G. na okres od [...] lipca 2013 r., Zaskarżona decyzja została oparta na następujących...

VIII SA/Wa 815/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
: 'skarżący') utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta R z [...] lipca 2013 r., znak: [...], odmawiającą przyznania skarżącemu specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku...

I SA/Wa 2584/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-22

Odwoławczego w P. z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wójta S...
., [...] utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy S. z dnia [...] lipca 2013r., nr [...] o odmowie przyznania M. S. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z rezygnacją...

VIII SA/Wa 623/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-02

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego na rzecz Z. P. (dalej: 'mąż', 'uprawniony')., W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał, że skarżąca wystąpiła w dniu...

VIII SA/Wa 840/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R., odmawiającej przyznania skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką K.M., utrzymało w mocy decyzję...
1   Następne >   +2   +5   +10   68