Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 254/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-17

pełnomocnika o: 1) złożenie oświadczenia, że A. J. została poinformowana o konieczności rezygnacji ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz o konieczności podjęcia...
przez wnioskodawczynię decyzji, czy zamierza pobierać specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne; 2) złożenie oświadczenia, czy są inne osoby spokrewnione w pierwszej...

II SA/Op 281/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-19

z dnia 5 lipca 2019 r., w którym podał, iż z dniem przyznania mu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. W aktach sprawy...
przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, w przypadku wydania decyzji przyznającej wnioskowane świadczenie pielęgnacyjne. W piśmie tym pełnomocnik zwrócił uwagę...

II SA/Op 127/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-05-14

istnieje od [...] oraz oświadczenie własne skarżącego z dnia 6 czerwca 2018 r., że jako osoba pobierająca obecnie specjalny zasiłek opiekuńczy, z chwilą przyznania prawa...
do świadczenia pielęgnacyjnego, rezygnuje ze specjalnego zasiłku opiekuńczego na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego stosownie do regulacji art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach...

II SA/Op 421/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-24

Odwoławczego w Opolu z dnia 29 kwietnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Przedmiotem skargi, wniesionej...
w mocy decyzję Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 stycznia 2015 r., nr [..], w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wydanie zaskarżonej decyzji poprzedziło postępowanie...

II SA/Op 315/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-09-16

z upoważnienia Burmistrza Byczyny, przyznał skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad matką - Z. R. na okres od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r...
z dniem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego na matkę. Skarżąca przedłożyła też orzeczenie...

II SA/Op 22/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-16

z ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją organu I instancji z 30 października 2019 r. na okres od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020...
. za okres za który został wypłacony specjalny zasiłek opiekuńczy, organ wypłaci różnicę między kwotą przysługującego świadczenia pielęgnacyjnego 1.830,00 zł, a kwotą...

II SA/Op 399/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 30 kwietnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
faktycznym:, W dniu 29 listopada 2013 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie wpłynął wniosek L. B. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką...

II SA/Op 398/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 30 kwietnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
o następującym przebiegu., W dniu 29 listopada 2013 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie wpłynął wniosek L.B. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Op 321/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 31 marca 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 1) uchyla zaskarżoną...
z dnia 19 września 2013 r., nr [...] w sprawie odmowy przyznania stronie specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną w stopniu znacznym matką...

II SA/Op 103/23 - Wyrok WSA w Opolu z 2023-05-11

), nie posiada prawa do emerytury, renty i zasiłków, obecnie pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy, nie posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w związku...
września 2021 r. wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością opieki nad matką. Na podstawie tego wniosku w dniu 27 września 2021 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   26