Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 44/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-04-13

18 roku życia. Ponadto skarżący ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W wyniku odwołania skarżącego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło ww...
z [...] maja 2020 r. W uzasadnieniu Kolegium wskazało m.in. na konieczność uchylenia decyzji przyznającej skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy, a następnie - ustalenia...

II SA/Lu 1222/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-11-20

A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję. We wniosku z dnia...
[...] lipca 2013 r. A. S.zwróciła się do Ośrodka Pomocy Społecznej w T. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad mężem B. S., Decyzją...

II SA/Lu 2/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-23

decyzja Wójta Gminy M. z [...] grudnia 2019 r. orzekająca o przyznaniu R. S. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką sprawowaną nad K. S. w kwocie [...]zł...
, że z dniem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, przyznanego decyzją [...]/[...], Działający...

II SA/Lu 1208/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-16

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję. W dniu 2 lipca 2013r. Z. C...
. złożył wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w N. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, w związku z opieką nad niepełnosprawną matką F. C...

II SA/Lu 596/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Kierownika Gminnego...
o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką N. P. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. działając z upoważnienia Wójta...

II SA/Lu 679/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego. oddala skargę. Wnioskiem z dnia 21 marca 2013r. G. W. zwrócił...
się do Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w A. o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad matką...

II SA/Lu 937/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-02-01

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] sierpnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Zaskarżoną...
. przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. F. [...] r. znak: [...] odmawiającej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego W. B. w związku z opieką...

II SA/Lu 658/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-02-11

ustawy i przyjęciu, że okoliczność pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego stanowi negatywną przesłankę do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, a w konsekwencji...
błędne uznanie, że fakt uzyskania i pobierania przez skarżącego specjalnego zasiłku opiekuńczego ma przesądzające znaczenie dla oceny zasadności wniosku o przyznanie prawa...

II SA/Lu 319/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-05-30

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją z dnia...
specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawną A. M.., Podczas wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w dniu [...] listopada 2016 r...

II SA/Lu 731/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-10-07

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Burmistrza z dnia...
Burmistrza [...] z dnia 30 lipca 2013 r., nr [...], odmawiającej przyznania S. W. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką G. W. - utrzymało tę decyzję...
1   Następne >   +2   +5   +10   46