Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 11/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-11

2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
. Decyzją z dnia [...] 2013 r., nr [...] Prezydent Miasta orzekł o odmowie przyznania M. M. (dalej: skarżącej) specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji...

III SA/Kr 1318/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-18

. nr [....] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego skargę oddala Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] 2013 r., znak: [...] odmówił W. S...
. świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego na ojca, J. S., W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji - po przytoczeniu stosownych przepisów...

III SA/Kr 1116/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-06

r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji. Decyzją...
specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskowanego na ojca, W. O. W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że w przedmiotowej sprawie brak jest bezpośredniego związku przyczynowo...

III SA/Kr 1616/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-20

2013r. nr [ ] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
Burmistrza Miasta z dnia [...] 2013 r. znak: [...], nr [...] o odmowie przyznania B. C. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskowanego na ojca - E. C. utrzymało...

III SA/Kr 547/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-13

2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej...
z dnia [...] 2013r. znak: [...] Wójta Gminy, odmawiającej przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskowanego na babcię - S. S. utrzymał zaskarżoną...

III SA/Kr 982/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-18

2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego skargę oddala. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 23 lipca 2013 r...
., np. [...], odmawiającej przyznania J. M. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad osoba niepełnosprawną D. C., utrzymało decyzję organu I instancji w mocy...

III SA/Kr 1326/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-24

września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej...
instancji. W dniu 6 czerwca 2013 r. J. P. złożyła wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad mężem S. P., który legitymuje...

III SA/Kr 1416/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-24

września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
. W dniu 8 lipca 2013 r. J. N. złożyła wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką W. Ć. Z dołączonych do wniosku...

III SA/Kr 273/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-11

r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
. Burmistrz Miasta i Gminy decyzją znak: [...] z dnia [...] 2013 r. odmówił przyznania M. M. świadczenia opiekuńczego w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego., W uzasadnieniu...

III SA/Kr 1516/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-24

września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Powyższe rozstrzygnięcia zapadły w następujących okolicznościach: w dniu 9 lipca 2013 r. B. S. (dalej: skarżąca...
1   Następne >   +2   +5   +10   46