Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 11/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-11

2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
. Decyzją z dnia [...] 2013 r., nr [...] Prezydent Miasta orzekł o odmowie przyznania M. M. (dalej: skarżącej) specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji...

III SA/Kr 1318/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-18

. nr [....] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego skargę oddala Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] 2013 r., znak: [...] odmówił W. S...
. świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego na ojca, J. S., W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji - po przytoczeniu stosownych przepisów...

III SA/Kr 1116/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-06

r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji. Decyzją...
specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskowanego na ojca, W. O. W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że w przedmiotowej sprawie brak jest bezpośredniego związku przyczynowo...

III SA/Kr 1616/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-20

2013r. nr [ ] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
Burmistrza Miasta z dnia [...] 2013 r. znak: [...], nr [...] o odmowie przyznania B. C. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskowanego na ojca - E. C. utrzymało...

III SA/Kr 547/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-13

2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej...
z dnia [...] 2013r. znak: [...] Wójta Gminy, odmawiającej przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskowanego na babcię - S. S. utrzymał zaskarżoną...

III SA/Kr 982/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-18

2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego skargę oddala. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 23 lipca 2013 r...
., np. [...], odmawiającej przyznania J. M. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad osoba niepełnosprawną D. C., utrzymało decyzję organu I instancji w mocy...

III SA/Kr 1326/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-24

września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej...
instancji. W dniu 6 czerwca 2013 r. J. P. złożyła wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad mężem S. P., który legitymuje...

III SA/Kr 1274/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-03

przy tym, że żądanie strony zawarte w piśmie z dnia 10 lutego 2021 r. w pkt 2, tj. dotyczące uchylenia decyzji o specjalnym zasiłku opiekuńczym na końcowym etapie postępowania, po ustaleniu...
czy zrezygnuje ze specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kolegium uznało, że dopiero po ustaleniu wskazanej kwestii może rozważyć przyznanie skarżącej wnioskowanego świadczenia...

III SA/Kr 1416/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-24

września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
. W dniu 8 lipca 2013 r. J. N. złożyła wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką W. Ć. Z dołączonych do wniosku...

III SA/Kr 273/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-11

r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
. Burmistrz Miasta i Gminy decyzją znak: [...] z dnia [...] 2013 r. odmówił przyznania M. M. świadczenia opiekuńczego w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego., W uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   65